Avancerade varianter


Man lägger ut färre plockkort (t ex hälften) på bordet. Läsaren läser från fler läskort (t ex samtliga). Det ökar risken för misstag.

Läsaren blandar in diktcitat som inte hör till plockkorten, men kanske liknar dem, för att försvåra spelet och locka till misstag.

Den tredje gången en spelare rör vid ett felaktigt plockkort betyder det att han åker ut ur spelet.