Dikterna

För snart 800 år sedan, i en skrivarstuga på berget
Ogura nära Kyoto i Japan, åtog sig diktaren Fujiwara no
Teika att välja ut de 100 vackraste japanska dikterna
genom tiderna. En del ”klassiska”, dvs många hundra år
äldre än Teikas tid. Teika själv kallade sin samling Hyakunin-shuka (hundra poeter, excellent poesi). Samlingen kom senare
att kallas Hyakunin-isshu (betyder ungefär: hundra
dikter av hundra poeter).

Teikas urval har ifrågasatts och lett till alternativa samlingar,
särskilt under 1800-talet.

Men samlingen som Teika presenterade redan år 1235
var troligen den första och den blev klassisk. Den fick
namnet Ogura Hyakunin-isshu.

En klassisk japansk dikt (waka) var skriven på 5 rader
med 31 stavelser. Västerländsk (och svensk!) poesi är
vanligen mycket längre än så och får inte plats på ett
spelkort. Därför har vi valt ut ett citat ur en dikt per författare, som smakprov på det bästa av svensk poesi.
Tanken är att du ska få blodad tand.