Vad spelet innehåller


- En Poesibok
-
50 Läskort (Yomifuda) med hela diktcitatet
- 50 Plockkort (Torifuda) med andra delen av diktcitatet


Spelidé

2-8 personer är spelare på en spelplan, som kan vara ett bord eller ett området på golvet. Dessutom krävs en person som är läsare.

En läsare kan driva flera spelplaner samtidigt men det kräver en uppsättning plockkort för varje spelplan.

Den spelare som först känner igen den text som läses upp, och kommer på fortsättningen, tar snabbt det kort som har den passande fortsättningen. När läsaren läst upp alla läskort har den spelare vunnit som har plockat flest rätta plockkort.


Allmänt


Spelet innehåller två typer av kort. På varje läskort står ett känt citat ur en svensk dikt (den första delen med röd text och den andra delen med svart text). På varje plockkort står den endast den andra delen av citatet (med större bokstäver).

Ogoola Karuta bygger på Japans äldsta diktspel. Vänder på korten, går det även att spela den äkta japanska versionen. Kortens baksida har äkta japanska karuta korten på sig. Tillverkat av "Tamura Shogundo" i Kyoto. De japanska dikterna är från åren 626-974.

När läsaren läser upp texten på ett läskort, måste spelarna snabbt försöka hitta plockkortet som passar till läskortet som läsaren just läser. Det är grundregeln.

Läsaren läser alltid hela citatet (oavsett om någon hittat plockkortet eller ej). Gör en kort paus mellan den första delen av citatet (röd text) och resten av citatet (svart text). Därefter (om ingen hittat plockkortet) läs den andra delen en gång till (svart text).

Om det är oklart vem som var först på rätt kort, rekommenderas "sten-sax-påse" (i Japan kallat Jan-ken-pon).

Det lönar sig att kunna dikterna. Om du kan fortsättningen av texten, kan du plocka upp plockkortet redan när läsaren bara hunnit läsa några enstaka ord av citatet. Den som kan alla 50 diktcitaten, har förstås störst chans att vinna.

Det finns två varianter av spelet. Den lekfulla Chirashidori och strategisk lagtävlingen Genpei Gassen.